Vapaus valita omannäköinen elämä

Liberty Life -konsepti on uudenlainen asumisen vaihtoehto ihmisille, jotka arvostavat omaa vapauttaan ja haluavat varautua ikääntymiseen. Se on hyvin suunniteltu koti, joka sopii asumiseen koko elämän ajaksi.

Se on sitä kun voi hyvin

Tutustu konseptiin

Play Video

Ajatus projektin tai konseptin suunnitteluun syntyi suuttumuksesta. Se oli yksi sunnuntaiaamu, kun luin Helsingin Sanomia ja totesin, että en jaksa enää lukea vuodesta toiseen samaa ongelmaa: Väestö ikääntyy, tarvitaan hyvinvointipalveluita, tarvitaan asuntoja. Silloin päätin, että täytyy miettiä itse, löytäisinkö tähän jonkin ratkaisun. Silloin syntyi Liberty Life –konsepti.

Liberty Life –konseptissa on kyse hyvinvointiasumisesta. Se on varautumista omaan ikääntymiseen, joka meillä jokaisella on edessä. Tiedämme, että ikääntyminen tuo tullessaan muutoksia ja tarpeita ja konsepti vastaa mielestäni tähän. Liberty Life –konsepti muodostuu kolmesta osasta: Asunnosta, hyvinvointipalvelusta ja rahoituksesta. Asunto on suunniteltu tarkkaan ikääntyvälle ihmiselle niin, että suunnittelun ratkaisut kantavat koko ihmisen elinkaaren ajan. 

Hyvinvointipalveluita tähän konseptiin on mahdollista saada oman tarpeen sekä halun mukaan ja malli rakentuu Liberty Life –konseptissa olevien yhteistyökumppaneiden avulla. Kolmantena osana konseptia on suunniteltu rahoitusmalli, jolla voi kustantaa koko elinkaaren ajan oman hyvinvointinsa ja oman hoivansa. 

Malli rakentuu yksinkertaiseen ajatukseen siitä, että samanaikaisesti rakennetaan toinen kiinteistö, johon tulee vuokrattavia asuntoja. Asukkaan on mahdollista ostaa oman suuremman asunnon myynnillä itselleen asunto ja samanaikaisesti pienempi sijoitusyksiö. Tämän yksiön vuokratuotoilla asukas voi kattaa loppuelämän ajan niitä hyvinvointipalveluita, joita tulee tarvitsemaan. 

Koskelan kohde, jonne nyt rakennetaan pilotti, on ollut mielenkiintoinen ja siinä pääpaino kuten konseptissa on itse asunto. Suunnittelu lähti asunnosta ihmisen ehdoilla. Lähtökohtana tässä konseptissa oli se, että asunto on ihmistä varten eikä toisinpäin. Ja koska meillä on ikääntyvä ihminen, joka muuttaa siihen asuntoon, niin asunnon tulee tietenkin noudattaa ja miettiä sitä mallia, mitä ikääntyvä ihminen tarvitsee koko elinkaarensa ajan. 

Liberty Life –konseptin asunnoissa on ilo elää, koska ne ovat suunniteltu ajatellen sitä asukasta niin, että ihminen voi säilyttää ihmisarvonsa koko loppuelämänsä ajan. Lähtökohtana on ihmisen henkinen hyvinvointi, joka tarkoittaa onnellisuutta, rauhallisuutta ja tasapainoa, vaikka ihmisellä olisikin vaivoja tai liikuntaongelmia tai muita kremppoja. Konsepti on mietitty niin, että asukas voi elää asunnossa turvallisesti ja onnellisesti.” 

Maarit Gummerus, Liberty Life Concept

 

Asunnot

Suunnittelemme asuntoja, jotka tukevat arjen hyvinvointia erityisesti ikääntyville ihmisille. Parhaimmillaan koti on osa fyysistä ja henkistä hyvinvointiamme, se tukee ja vahvistaa meitä.

Hyvinvointi

Jos haluat, voit tilata hyvinvointi- ja turvapalveluita helposti kotiin, sillä ne on suunniteltu osaksi Liberty Life -konseptia. Tieto siitä, että oma koti mukautuu nopeasti elämäntilanteiden muutoksiin tuo turvaa tulevaisuuteen.

Rahoitus

Liberty Life –konseptiin kuuluvalle tontille rakennetaan kaksi kiinteistöä, joista toinen on omistusasuntoja ja toinen vapaille markkinoille suunnattuja vuokra-asuntoja varten.

Liberty Life -konsepti osana yhteiskuntaa

Edut asukkaille

  • säilyttää itsenäisyyden ja oman vapauden
  • toimiva ja muunneltava asunto mukautuu elämänvaiheiden mukaan
  • mahdollistaa kustannustehokkaan tavan rahoittaa omaa hyvinvointia
  • tuo turvaa ja lisää sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia

Edut kunnille ja kaupungeille

  • hillitsee julkisen sektorin hoivakustannusten kasvua
  • pidentää iäkkäiden ihmisten mahdollisuutta elää omassa asunnossaan
  • ennaltaehkäisee kotihoidon tarvetta ja helpottaa hoitajapulaa
  • luo uusia työpaikkoja hyvinvointipalvelualalle
  • kehittää yhteistyössä asumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja kasvukeskuksissa